Ostutingimused

OSTUTINGIMUSED SinuElu.ee E-POES

 

1. Üldtingimused, ulatuvus ja kehtivus

1.1       Käesolevad ostutingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad Sinuelu.ee e-poe kliendi (edaspidi Ostja) ja ISIS Medical OÜ (edaspidi SinuElu) vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. E-poe www.sinuelu.ee omanik on ISIS Medical OÜ (registrikood 10958649), Kangru tee 6B, 75413 Kiili vald, Harjumaa.

1.2       Esitades tellimuse veebilehe www.sinuelu.ee vahendusel nõustub Ostja sellega, et Ostja ja SinuElu vahelistele suhetele kohaldatakse Tingimusi.

1.3       SinuElu on õigustatud tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema teenuse huvides Tingimusi muutma. Tingimuste muudatustest teatatakse Ostjale internetileheküljel www.sinuelu.ee kaudu ning Tingimuste muudatused jõustuvad alates muudatuse avaldamisest internetileheküljel www.sinuelu.ee . Tingimuste muutumise korral kohaldatakse konkreetsele tehingule (kaupade müügile) neid tingimusi, mis kehtisid Ostja poolt tellimuse esitamise ajal, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

2. Hinnad

2.1       SinuElu müüb kaupu veebipoes avaldatud hindade alusel, mis kehtivad tellimuse esitamise ajal.

2.2       Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse toodete hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.3       Ostetud toodetele lisandub transpordihind (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse Ostja ostukorvis ning tehakse Ostjale nähtavaks enne tellimuse esitamist Ostja poolt.

2.4       Kui pärast Ostja poolt tellimuse esitamist selgub, et kauba hind on SinuElu poolt veebilehel www.sinuelu.ee ekslikult avaldatud, teavitab SinuElu sellest Ostjat viivituseta. Kui Ostja ja SinuElu ei jõua tegelikus müügihinnas kokkuleppele on SinuElul õigus sellise kauba müügist keelduda (lepingust taganeda). Sellisel juhul tagastatakse Ostjale tasutud summa.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1       Ostja ostukorv luuakse hetkel, kui Ostja on teinud toote all oleva valiku “Lisa ostukorvi“. Pärast seda on Ostjal õigus ostukorvi tooteid lisada. Ostukorvi sisu kinnitamiseks tuleb teha valik „Vormista ost”. Ostja suunatakse tellimuse koondvaate ning kättetoimetamise viisi valiku leheküljele.

3.2       Tellimuse vormistamise lehel tuleb sisestada nõutavad andmed, valida sobiv kätte­toimetamise viis ning tellimuse makseviis. Enne tellimuse esitamist on Ostja kohustatud tutvuma Tingimustega ning nõustumise korral kinnitama tingimustega nõustumise. Kinnitades valiku „Esita tellimus” suunatakse Ostja tellimuse kinnituse leheküljele.

3.3       Kohaletoimetamise ning Ostja andmete sisestamise lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tuleb olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Sisestatud andmete õigsuse eest vastutab ainult Ostja.

 

4. Tellimuse eest tasumine

4.1       Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Leping jõustub) alates sellest hetkest, kui tellimuse eest on tasutud 100% arve summast. 

4.2       Makse sooritamiseks tuleb valida tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.3       Toodete eest on võimalik tasuda:

·         Internetipanga kaudu (LHV, Coop, SEB ja Swedbank pangalinkide kaudu).

·         Visa / MasterCard kaardiga (EveryPay)

4.4       Tellimuse kinnitus saadetakse Ostjale e-postile pärast arve täies ulatuses tasumist.

4.5       SinuElu-l on õigus tellimus tühistada juhul, kui Ostja ei ole tellimuse kinnituses ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud. Tellimuse tühistamise korral saadab SinuElu e-postiga Ostjale teate ning tellimus loetakse teate saatmisega tühistatuks. Kaupade ostusoovi korral tuleb Ostjal vormistada uus tellimus.

 

 

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1       Peale müügilepingu sõlmimist vastavalt Tingimuste punktile 4.1 toimetatakse kaup Ostjale kohale Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontaktandmete alusel.

5.2       Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 2-4 tööpäeva. Reedel peale kell 12.00 tehtavad tellimused pannakse teele esmaspäeval.

5.3       Juhul, kui Ostja poolt ostetud kauba sihtkoht asub väljaspool Eesti Vabariiki, lepib SinuElu kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga kauba puhul kokku eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.4       Juhul, kui Ostja poolt tellitud kaupa ei ole laos ning on ilmne, et kauba kohaletoimetamine kauba kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik ning muudel juhtudel, kui kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mida SinuElu ei ole võimeline mõjutama, teatab SinuElu sellest Ostjale tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest ning teatab kauba kohaletoimetamise tähtaja. Kui Ostja kaotab kaubatarne edasilükkumise tõttu huvi kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punkti 6.1 ja 6.2) ning Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Ostjale.

5.5       Ostja tellitud kaubad toimetatakse tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6       SinuElu ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7       Kaup loetakse Ostjale nõuetekohaselt üle antuks, kui kaup on üle antud tellimuse vormistamisel Ostja poolt märgitud aadressil, isegi kui kauba vastuvõtja ei ole Ostja isiklikult.

5.8       Kaubasaadetise kättesaamisel kulleriga on Ostja kohustatud üle vaatama kauba seisukorra ning kirjutama alla müügiarvele või kulleri saatelehele. Saadetise pakendi väliste vigastuste korral tuleb märkida kulleri saatelehele või müügiarvele sellekohane märkus. Vigastatud pakendiga kaubast tuleb koostada vabas vormis akt kulleri, SinuElu väljastuspunktis töötaja või postkontori töötaja kohalolekul, mis kirjeldab pakendil või kaubal olevat puudust. Kui Ostja seda ei tee, ei vastuta SinuElu välise vaatluse tulemusel lihtsasti avastatava defekti eest, isegi kui see võib olla põhjustatud tootja poolt.

5.9       Ostja teatab vigastatud pakendiga kaubast e-posti aadressile info@sinuelu.ee edastades võimaluse korral ka foto saadetisest. Kättetoimetamisteenuse pakkuja poolt vigastatud pakendiga kaup asendatakse, kui Ostja avaldab selleks soovi ning tagastab vigastatud pakendiga kauba, pakendit avamata.

 

6. Tellimuse tühistamine ja kauba tagastamine (lepingust taganemine)

6.1       Ostjal on õigus enne kauba kätte saamist oma tellimus tühistada, saates SinuElu e-posti aadressile info@sinuelu.ee vastavasisuline teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades SinuElu kontakttelefonile 53 32 10 57.

6.2       Tellimuse tühistamisel punktis 4.5 või punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Ostjale ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul tellimuse tühistamisest.

6.3       Ostja võib lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul arvates päevast, millal kaup on Ostjale üle antud (vt punkti 5.7). Kui Ostjale tuleb sama tellimuse aluse üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi, siis loetakse taganemise õiguse tähtaega päevast, millal Ostjale on üle antud viimane kaup. Taganemise korral kannab Ostja kauba tagastamise kulud.

6.4       Lepingupunktis 6.3 nimetatud taganemisõigust ei ole siis, kui müügilepingu esemeks on:

6.4.1      kaup, mis rikneb või vananeb kiiresti;

6.4.2      selline suletud pakendis kaup, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohale toimetamist avatud;

6.4.3      kaup, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

6.5       Lepingust taganemise korral punktis 6.3 sätestatud juhul tagastatakse Ostjale kogu tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest ning tagastatud kauba saabumisest SinuElu lattu.

 

7. Lepingust taganemise kord

7.1       Lepingust taganemiseks peab Ostja tegema SinuElu-le vastavasisulise avalduse (avalduses märkida Ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning arve nr) e-posti teel info@sinuelu.ee ning tagastama seejärel SinuElu-le tellitud kauba hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Lepingust taganemiseks võib Ostja kasutada ka SinuElu taganemisavalduse vormi.

7.2       Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise saamiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – infovoldikud, lahtised osad jne). Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (nii ostetud kaup, kui sellega kaasa antud tooted).

7.3       Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks ning SinuElu-l on õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab SinuElu Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert, teavitades sellest SinuElu ette selliselt, et SinuElu-l on võimalus viibida ekspertiisi läbi viimise juures. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks. 

 

8. Kauba mittevastavus

8.1      Enne kauba kasutamist, on Ostja kohustatud tutvuma tähelepanelikult kasutujuhendiga ning kasutama kaupa vastavalt tootja juhistele.

8.2       SinuElu vastutab kauba puuduse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul alates kauba üleandmisest Ostjale.

8.3       Kauba puuduse korral on Ostjal õigus nõuda kauba parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta kauba vastu või taganeda lepingust ja tagastada puudusega kaup SinuElu kulul.

8.4       Puudusega kauba tagastamise korral kontrollib SinuElu pretensiooni õigustatust ja teatab Ostjale oma vastuse 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Pretensiooni õigustatuse korral parandab või asendab SinuElu puudusega kauba. Juhul kui kaupa ei ole võimalik parandada või asendada (nt kaup puudub laos) või kauba asendamine või parandamine põhjustab SinuElu-le ebamõistlikke kulutusi, on SinuElu-l õigus tagastada Ostjale kauba eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega).

8.5       SinuElu ei vastuta kauba puuduse eest, mis on:

8.5.1      põhjustatud kauba väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest;

8.5.2      tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

8.5.3      tekkinud kauba tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastamise tagajärjel;

8.5.4      tekkinud kauba sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne poolt;

8.5.5      põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;

8.6       Kui kaubale on antud tootja garantii, ei ole garantiiga kaetud:

8.6.1      tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;

8.6.2      tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;

8.6.3      kahjud, mis on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil;

8.6.4      kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, CD-plaadid, kulumaterjalid, litsentsid jms) ning pakend ja dokumentatsioon;

8.6.5      kaubad, millel puuduvad nõuetekohased dokumendid (eelkõige kasutus- ja ohutusjuhend);

8.6.6      kauba kasutamisel tekkinud häired, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

8.6.7      defektid, mis tulenevad asjaolust, et toodet kasutati koos toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida tootja või SinuElu ei ole valmistanud või tarninud ning asjaolust, et toode ühendati sellise toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida SinuElu või tootja ei ole valmistanud või tarninud.

8.7       Kauba mittevastavuse korral on Ostjal õigus kasutada ka muid võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

 

9. Muud tingimused

9.1       Kõiki SinuElu veebipoe külastamise käigus, kasutajakonto loomise järel ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena. SinuElu ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele. Soovi korral on Ostjal õigus nõuda oma andmete kustutamist SinuElu andmebaasist. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka SinuElul puudub neile juurdepääs.

9.2       Käesolevates Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3       Ostja ja SinuElu vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Ostja ei ole nõus SinuElu pakutud lahendusega, on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbjavaidluste komisjoni (www.komisjon.ee) poole vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks. Lisaks on tarbjal võimalus lahendada vaidlus Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ODR (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) vahendusel aadressil http://ec.europa.eu/odr. 

 

10. Vastutuse välistused ja autoriõigused

10.1       Tootepildid on üksnes illustratiivse tähendusega.

10.2       SinuElu jätab endale õiguse korrigeerida kaupade hindu.

10.3       SinuElu jätab endale õiguse loobuda müügist kui e-poes kuvatud kauba informatsioonis esineb mõni järgnevatest vigadest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 50€ maksva toote hind on ekslikult sisestatud 0.5€).

10.4       Kaupade infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib SinuElu e-poe toote infos esineda ebatäpsusi.

10.5       Kõik SinuElu e-poes toodud toodete kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma SinuElu kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

 

 

SinuElu soovib meeldivaid oste!